Zandvoortse Bomschuit Bouwclub Het Bomschuitmuseum sinds 1977


Welkom op de website van de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.
De modelbouwclub van Zandvoort
Foto's van werk gemaakt door leden van de Bomschuitclub, klik op de foto !

Stem nu op Zandvoorts Bomschuiten Bouwclub
Stem nu op Zandvoorts Bomschuiten Bouwclub, klik op bovenstaand logo !

Wat doet de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.
De Zandvoortse Bomschuit Bouwclub heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten, naast de bomschuiten, badkoetsen werden verschillende gebouwen, vaak al lang uit ons dorp verdwenen, op schaal nagebouwd.
In overleg met de Gemeente Zandvoort is voor deze gebouwen een plaatsje ingeruimd in het Zandvoorts Museum.
Onze kleine club, slechts 10 werkende leden en een aantal donateurs, wil graag doorgaan met het belangrijke werk de historie van ons dorp Zandvoort voor het nageslacht bewaren en tot leven brengen.
Kom gerust langs in ons clubgebouw aan de Tolweg 10a te Zandvoort. Elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur zijn wij aan het werk.

Bluijsblog 9 : " Zandvoortse Bomschuit Bouwclub"

Jaarlijks bezoek ik de Open Dag van de Bomschuitenclub. Dit doe ik als donateur van deze club, maar ook als bestuurder van Zandvoort. Het is leuk om als bestuurder je blijk van waardering te geven voor deze club, die zich inzet voor het behoud van ons erfgoed.

Vanaf mijn achttiende jaar, het jongste lid, ben ik ruim 10 jaar lid geweest van de Bomschuitenclub. Dit is vanaf de oprichting van deze bouwclub. De eerste jaren zaten we op de zolder in het huidige Zandvoorts Museum. Daarna zijn we verhuisd naar Klimop school en het huidige Rode Kruis gebouw. Het is een mooie club van mannen en vrouwen. Zeker in mijn tijd. Dan gingen we lekker bouwen, na afloop deden we een hapje en een drankje en dan gingen we lekker kletsen over Zandvoort. Heb nu zelfs mij eigen Haringtonnetje (zie foto 2) staat naast die van mijn oom Jos Bluijs(Joop) die vele jaren voorzitter is geweest. Nog steeds bouw ik modellen, zie ook voor mij raam in de wethouders kamer waar enkele modellen staan.

Ik kan iedereen echt aanraden om elk jaar naar de Open Dag van de Bomschuitenclub te gaan. Als je bij hen binnenkomt op de Tolweg, dan lijkt het net of je terug bent in oud-Zandvoort. Naast de vele bomschuiten en andere boten staat het pand vol met Zandvoortse gebouwen uit de oude tijd. Eigenlijk is het een museum, iets waar we allemaal trots op kunnen zijn. Dus word in ieder geval donateur en bezoek een keer de Open Dag. Voor meer informatie, bekijk de website www.bomschuitclub.nl. Ik hoop u daar volgend jaar te zien.

Ontvangen email van de Koninklijke Bibliotheek:
From: webarchivering@kb.nl
Sent: Friday, October 02, 2015 2:47 PM
To: info@bomschuitclub.nl
Subject: Archivering van uw website door de Koninklijke Bibliotheek
(referentie: 28049984)

Geachte heer/mevrouw,
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.bomschuitclub.nl
Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 1 november 2015. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden gegeven.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Open Dag / website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.
De verwerking van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde. Zonder deze verwerking kunnen wij geen contact met u onderhouden voor uitnodigingen voor onze Open Dag, en hebben uw toestemming daarbij nodig !

www.robbossink.nl